przemysłowy charakter Libiąża

W zachodniej części województwa małopolskiego, na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w pobliżu takich metropolii jak Chrzanów, Chełmek, Jaworzno i Oświęcim zlokalizowany jest Libiąż. Z racji swojego położenia wiążą go również liczne relacje z Krakowem. Miasto ma powierzchnię 35,88 km². Zamieszkiwane jest przez stosunkowo niewielu, bo tylko 17 233 mieszkańców.

Miasto na kartach historii

Pierwsza wzmianka historyczna na temat osady pojawiła się już w roku 1243 w kronikach Jana Długosza. Dotyczyła ona przekazania miejscowości Libiąż Wielki i Libiąż Mały w posiadanie klasztorowi Benedyktynek w Staniątkach. Prawa miejskie zostały nadane miastu w 1969 roku. Do XIX wieku była to typowa osada rolnicza.

Gospodarka miasta

Momentem, w którym nastąpił przełom w historii Libiąża, stał się fakt odkrycia tutaj u schyłku XIX wieku bogatych złóż węgla kamiennego. W efekcie już na początku kolejnego wieku rozpoczęto budowę kopalni węgla kamiennego, w której od 1907 roku eksploatuje się ten surowiec. Otworzyło to zupełnie nowe perspektywy przed miastem, którego mieszkańcy do tej pory trudnili się głównie rolnictwem . Społeczeństwo otrzymało zatrudnienie, a miejscowość zaczęła być atrakcyjna także dla ludzi z zewnątrz. Od tej pory rozpoczął się szybki rozwój gospodarczy i kulturalny osady. Przybywali wykwalifikowani robotnicy oraz sporo inteligencji. W tym czasie zmienił się także kształt urbanistyczny Libiąża. Wokół kopalni zaczęły powstawać nowe osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoła, poczta i telegraf. W związku z powyższym, miasto do dzisiaj jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych. Co ważne, Libiąż należy do Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Wcześniej wchodził w skład Zagłębia Krakowskiego.

Podziel się swoją opinią

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *