Województwo małopolskie
czeka na specjalistów z różnych dziedzin.

Województwo małopolskie
Województwo małopolskie to południowa część kraju, która graniczy ze Słowacją na długości niewiele większej niż 300 km. Dodatkowo sąsiaduje z trzema województwami: podkarpackim, śląskim oraz kieleckim. Ponadto obejmuje pewne fragmenty Karpat Zachodnich, a także Wyżyny Małopolskiej. Kraina ta jest poza podium i zajmuje 4. miejsce (wśród 16 województw) pod względem liczby ludności. Z kolei powierzchnia województwa małopolskiego plasuje się na miejscu 12. Efektem tego jest bardzo duża gęstość zaludnienia. W tej kategorii małopolskie znajduje się na miejscu 2., tuż za wysoko zurbanizowanym Śląskiem. Woj. małopolskie jest miejscem stosunkowo chętnie wybieranym do życia z rodziną bądź też w pojedynkę. Proces urbanizacji sprawił, że obecnie jest tutaj 61 miast, z czego 3 są miastami na prawach powiatu. Dla porównania, wspomniane już śląskie liczy o 10 metropolii więcej.

MAŁOPOLSKIE Najnowsze oferty od pracodawców

dzisiajdodano

Specjalista ds. obsługi klienta

  • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  • małopolskie / Kryspinów
WIĘCEJ
dzisiajdodano

Ustawiacz linii drukarskiej

  • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  • małopolskie / Niepołomice
WIĘCEJ
dzisiajdodano

Magazynier

  • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  • małopolskie / Olkusz
WIĘCEJ
dzisiajdodano

Pracownik ds. magazynowych

  • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
  • małopolskie / Podrzecze
WIĘCEJ

MAŁOPOLSKIE W LICZBACH

Województwo cechuje duża liczba mieszkańców i duża gęstość zaludnienia, oraz idąca w parze z wysokimi statystykami ludności – znaczna liczba podmiotów gospodarki narodowej. Dane GUS i Urzędu Statystycznego w Krakowie wskazują także na niskie bezrobocie i dość wysokie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.
3428K

liczba mieszkańców

463034

podmioty gospodarcze

544K

przeciętne zatrudnienie

4.5%

stopa bezrobocia

7405PLN

przeciętne wynagrodzenie

Bogactwo Małopolski

Przyroda

Przyroda

W regionie występuje w dużej mierze niezanieczyszczone środowisko naturalne, z wyjątkiem największych aglomeracji miejskich, które zwłaszcza w sezonie grzewczym borykają się z problemem smogu. Tereny dość zasobne w świat fauny i flory niejako wymusiły na ludziach utworzenie parków narodowych, których jest 6. Dodatkowo na terenie ziem małopolskich znajduje się 11 parków krajobrazowych, 84 rezerwaty przyrody oraz ponad 2000 pomników przyrody. Warto podkreślić, że prawie 30% powierzchni regionu stanowią lasy. Biorąc pod uwagę fakt, że małopolskie jest krainą dość dynamicznie rozwijającą się pod względem powstawania nowych przedsiębiorstw, spora obecność terenów zielonych stanowi naturalne sposoby na oczyszczanie środowiska.

Przemysł

Przemysł

W ramach współpracy między różnymi samorządami na terenie województwa istnieją trzy euroregiony: Euroregion Tatry, Euroregion Beskidy oraz Euroregion Karpacki. Na obszarze Małopolski zlokalizowane są aż 4 duże okręgi przemysłowe: Krakowski, Jaworznicko-Chrzanowski, Tarnowski o Karpacki. Tereny te są zasobne w surowce mineralne takie jak sól kamienna, ropa naftowa, węgiel oraz rudy cynku i ołowiu. Ponadto odkryte tutaj zostały wody mineralne i geotermalne. Nie można również nie wspomnieć o niewielkich złożach gazu ziemnego w okolicy stolicy województwa, a także o surowcach wykorzystywanych w sektorze budownictwa (kamień budowlany i drogowy, wapienie oraz gliny ceramiczne i kruszywo).

Turystyka

Turystyka

Województwo jest jednym z najczęściej odwiedzanych w naszym kraju regionów. W dużej mierze przybywają tu obcokrajowcy. Jest to również główny cel wielu pielgrzymek z Polski i świata. Nic dziwnego, skoro obszar obfituje w zabytki, miejsca kultu i miejsca pamięci, które odcisnęły spore piętno w historii polskiej oraz innych narodowości. Mowa chociażby o nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Dodatkowo na zwiedzających czeka tutaj aż 5 zespołów zabytkowych, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poza tym w Małopolsce znajduje się zimowa stolica Polski – Zakopane, a takze najwyższe polskie góry – Tatry.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Polsce jest na poziomie 5,2%, w Małopolskiem – 4,5% (GUS XII 2022). Najmniejsze bezrobocie jest w Krakowie, Nowym Sączu i powiecie bocheńskim, największe w powiatach tatrzańskim, nowosądeckim i dąbrowskim.

Pracujący

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 544,4 tys. osób. Szacuje się też, że około jedna czwarta mieszkańców aktywnych zawodowo utrzymuje się z rolnictwa, leśnictwa, rybactwa lub łowiectwa.

Bierni zawodowo

Liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne wynosi 64,4 tys. Wśród biernych zawodowo sporym problemem jest bezrobocie długotrwałe. Aktywni zawodowo stanowią 56,2% mieszkańców w wieku 15-89 lat (BAEL 2022).

Kraków
TatryKopiec

Oferty pracy w województwie małopolskim

Aktualne oferty pracy województwa małopolskiego publikowane są na portalach rekrutacyjnych takich jak praca.pl. Platforma ta pozwala na filtrowanie ogłoszeń, można np. wskazać stanowisko, obszar zawodowy czy tryb pracy zdalnej. Ogłoszeń od pracodawców warto szukać także za pośrednictwem Centralnej Bazy Ofert Pracy (ogłoszenia z urzędów pracy w całej Polsce) czy platformy EURES, dającej dostęp do ogłoszeń we wszystkich krajach UE i EOG.

ZAINTERESOWANY PRACĄ?

Zobacz najnowsze propozycje zatrudnienia w Małopolsce.

Województwo małopolskie – uczelnie wyższe