edukacja w Słomnikach

edukacja w SłomnikachW odległości zaledwie 24 km w kierunku północnym od stolicy województwa zlokalizowane są Słomniki. Leżą na Wyżynie Miechowskiej, nad rzeką Szreniawą. Jest to siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Słomniki są jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Zajmują powierzchnię tylko 3,34 km². Liczba mieszkańców zaś to prawie 4,5 tysiąca osób.

Miasto w przeszłości

Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od szłomiarzy (zwanych w średniowieczu szłomnikami), którzy wyrabiali szłomy, czyli hełmy przeznaczone dla drużyny królewskiej. Pierwsza wzmianka historyczna pojawiła się już w roku 1287. Wówczas była to osada myśliwska i stacja kupiecka. Położenie przy trakcie solnym z Wieliczki oraz Bochni do Wielkopolski stworzyło możliwość szybkiego rozwoju miasta, co było najbardziej zauważalne w XV i XVI wieku. Miasto ma na swoim koncie kilkukrotne plądrowanie i wyniszczenie. Słomniki utraciły prawa miejskie po upadku powstania w 1870 roku. Udało się je odzyskać dopiero 50 lat później tj. w 1917 roku.

Ubogi rynek pracy

Takie niewielkie miasteczka charakteryzują się tym, iż najczęściej są bardzo malownicze. Posiadają jeszcze jedną wspólną cechę. Najczęściej gospodarczo kuleją. Brak jest w nich dużych przedsiębiorstw, które byłyby machiną napędową na rynku pracy. Podobnie jest w Słomnikach. Miasteczko nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc pracy dla mieszkańców. Branżą, która może dawać zatrudnienie, jest tak naprawdę tylko edukacja. W mieście znajduje się przedszkole oraz zespół szkół ogólnokształcących. W jego skład wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane. Niestety biorąc pod uwagę reformę edukacji, gimnazjum raczej nie ma już racji bytu.

Podziel się swoją opinią

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *