przemysłowy charakter Libiąża

Przemysł w Libiążu

W zachodniej części województwa małopolskiego, na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w pobliżu takich metropolii jak Chrzanów, Chełmek, Jaworzno i Oświęcim zlokalizowany jest Libiąż. Z racji swojego położenia wiążą go również…