Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Miechów
Ogłoszenie o naborze Nr 24449

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych
- w terenie powiatu miechowskiego
- wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja oraz narady
- kierowanie samochodem służbowym
- kontakt z materiałem zakaźnym oraz ze zwierzętami

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmujacymi się przetwarzaniem, transportem oraz wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • organizacja i pobieranie prób do badań rozpoznawczych
 • prowadzenie postępowwań administracyjnych, postępowań wyjaśniajacych, opracowywanie projektów decyzji administracyjnych pod katem merytorycznym i formalno - prawnym w ramach sprawowanego nadzoru
 • przygotowywanie planów kontroli urzędowych, harmonogramów kontroli oraz pobierania prób w zakresie sprawowanego nadzoru
 • sporzadzanie dokumentacji z wykonanych zadań, w tym sprawozdawczości oraz prowadzenie rejestrów w zakresie objętym nadzorem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu (w przypadku lek. wet.)
 • znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie pasz i utylizacji oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • analityczne myślenie
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i umiejętność działań w sytuacjach stresowych
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1944079.html
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą inspektoratu- prowadzenie samochodu służbowego- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz...

Młodszy asystent w inspektoracie

Warunki pracybudynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnychwyjazdy w teren, kontakt z materiałem zakaźnym, praca w zespole, precyzja i samodzielność w...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00- praca w...