Praca: Dyrektor Oddziału

Dyrektor Oddziału

 Pion Bankowości Detalicznej

Miejsce pracy: Nowy Targ
Nr oferty: Dyrektor_Nowy Targ
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

 • Zarządzanie pracą Oddziału wiodącego i koordynowanie pracy placówek podporządkowanych, w celu realizacji planów sprzedażowych oraz zadań rocznych zgodnie ze strategią Banku.
  Budowanie i umacnianie pozycji Banku na rynku lokalnym, pozyskiwanie nowych Klientów, utrzymanie obecnych oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi wszystkim Klientom Oddziału
 • Aktywne zarządzanie podległym zespołem: wyznaczanie celów sprzedażowych, monitorowanie poziomu ich realizacji, motywowanie pracowników, nadzorowanie przestrzegania i realizacji wewnętrznych procedur oraz standardów sprzedaży produktów i usług bankowych w Oddziale

Korzyści:

 • Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy w strukturach jednego z największych banków w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i atrakcyjny pakiet benefitów
 • Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Balance

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie)
 • Minimum 5 lat pracy w bankowości i minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu finansów i bankowości (znajomość: przepisów prawa bankowego, produktów i usług bankowych, procesu kredytowego i oceny zdolności kredytowej Klientów, rynku lokalnego i konkurencji)
 • Umiejętności menedżerskie i przywódcze (promowanie pro-motywacyjnych oraz pro-zespołowych wzorców zachowań)
 • Umiejętność przystosowywania się do pracy w różnorodnym, dynamicznym środowisku, w dużej organizacji o rozbudowanej strukturze
 • Wysoka kultura osobista, etyczna postawa, profesjonalizm
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/dyrektor-oddzialu_1942440.html

* Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

* Prosimy o zapoznanie się z informacją Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

www.pekao.com.pl/kariera

APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Dyrektor Oddziału (wiodącego)

Zadania: Zarządzanie pracą Oddziału wiodącego i koordynowanie pracy placówek podporządkowanych, w celu realizacji planów sprzedażowych oraz zadań rocznych...