O województwie

o województwie

Województwo małopolskie to południowa część kraju, która graniczy ze Słowacją na długości niewiele większej niż 300 km. Dodatkowo sąsiaduje z trzema województwami: podkarpackim, śląskim oraz kieleckim. Ponadto obejmuje pewne fragmenty Karpat Zachodnich a także Wyżyny Małopolskiej. Kraina ta jest poza podium i zajmuje 4. miejsce (wśród 16) pod względem liczby ludności. Z kolei jego powierzchnia plasuje się na miejscu 12. Efektem tego jest bardzo duża gęstość zaludnienia. W tej kategorii małopolskie plasuje się na miejscu 2. tuż za Śląskiem. Oznacza to, że region jest miejscem stosunkowo chętnie wybieranym do życia z rodziną bądź też w pojedynkę. Proces urbanizacji sprawił, że obecnie jest tutaj 61 miast, z czego 3 są miastami na prawach powiatu. Dla porównania, wspomniane już śląskie liczy o 10 metropolii więcej.

Przyroda

Tutejsze ziemie obfitują w dość zróżnicowane warunki środowiskowe. Ponadto w dużej mierze niezanieczyszczone środowisko naturalne. Z wyjątkiem największych aglomeracji miejskich, które zwłaszcza w sezonie grzewczym borykają się z problemem smogu. Tereny dość zasobne w świat fauny i flory niejako wymusiły na ludziach utworzenie parków narodowych, których jest 6. Z czego Magurski Park Narodowy tylko w niewielkim fragmencie ponieważ jego znaczna część mieści się na terenie sąsiedniego województwa podkarpackiego. Dodatkowo na terenie ziem małopolskich znajduje się  11 zapierających dech w piersiach parków krajobrazowych, 84 rezerwaty przyrody oraz ponad 2000 pomników przyrody. Warto podkreślić, że prawie 30% powierzchni regionu stanowią lasy.

Biorąc pod uwagę fakt, że małopolskie jest krainą dość dynamicznie rozwijającą się pod względem powstawania nowych przedsiębiorstw, spora obecność terenów zielonych stanowi naturalne sposoby na oczyszczanie środowiska.

Przemysł

W ramach współpracy między różnymi samorządami, na terenie województwa istnieją trzy euroregiony. Są to: Euroregion Tatry, Euroregion Beskidy oraz Euroregion Karpacki.

Na obszarze Małopolski zlokalizowanych jest aż 4 duże okręgi przemysłowe. W tym Krakowski, Jaworznicko-Chrzanowski, Tarnowski a także Karpacki. Tereny te są zasobne w surowce mineralne m.in. sól kamienna, ropa naftowa, węgiel oraz rudy cynku i ołowiu. Ponadto odkryte tutaj zostały wody mineralne i geotermalne. Nie można również nie wspomnieć o niewielkich złożach gazu ziemnego w okolicy stolicy województwa. A także o surowcach wykorzystywanych w sektorze budownictwa takich jak kamień budowlany i drogowy, wapienie oraz gliny ceramiczne i kruszywo.

Najprężniej działający sektor

Warto mieć na uwadze to, że województwo jest jednym z najczęściej odwiedzanych w naszym kraju regionów. W dużej mierze przybywają tu obcokrajowcy. Jest to także główny cel wielu pielgrzymek z Polski i świata. Nic dziwnego skoro poza miejscami kultu religijnego, obszar obfituje w zabytki, które odcisnęły spore piętno w historii polskiej oraz innych narodowości. Mowa chociażby o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Dodatkowo na zwiedzających czeka tutaj aż 5 zespołów zabytkowych, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poza tym najwyższe polskie góry Tatry oraz zimowa stolicę Polski gwarantuje właśnie odwiedzenie województwa małopolskiego.

Czy wiesz, że…

Co ciekawe, Małopolska jako jedyna w kraju  posiada prawo do tego, aby w swoim herbie posługiwać się godłem polskim. Czyli symbolem białego orła z koroną, którego głowa jest zwrócona w prawą stronę, a całość jest ulokowana na jednolitym tle w kolorze czerwonym.

Na terenie województwa rozciąga się także największy w Polsce obszar piasków lotnych, czyli Pustynia Błędowska.