Praca: Starszy informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 17897

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowo-techniczna związana z konfiguracją, instalacją i nadzorem nad systemami i urządzeniami teleinformatycznymi. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane: wymuszoną pozycją ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy w pozycji siedzącej. Okazjonalnie praca w terenie, praca w nocy. Możliwy wydłużony czas pracy oraz nietypowe godziny pracy, w tym dyżury.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Pomieszczenia, w których wykonywana jest praca mogą posiadać małą powierzchnię oraz wąskie ciągi komunikacyjne i nierówną powierzchnię podłogi, a także sztuczne oświetlenie ( punkty dystrybucyjne, serwerownie); utrzymywane są tam stałe warunki klimatyczne (funkcjonują klimatyzatory).

Zakres zadań

 • diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z eksploatacją zaawansowanych systemów (operacyjnych, archiwizacji, zabezpieczeń, backupu) oraz urządzeń teleinformatycznych w garnizonie małopolskim Policji,
 • instalowanie, konfigurowanie i testowanie systemów, oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego,
 • administrowanie określoną grupą serwerów, komputerów i urządzeń teleinformatycznych KWP w Krakowie oraz jednostek policji woj. małopolskiego,
 • współpraca, pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie teleinformatycznym dla jednostek i komórek organizacyjnych KWP/KMP/KPP woj. małopolskiego,
 • udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie procedur związanych z zakupami oprogramowania komputerowego, sprzętu teleinformatycznego i podzespołów niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych jednostek Policji woj. małopolskiego,
 • dokonywanie ekspertyz sprzętu teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne z elementami informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w dziedzinie teleinformatyki
 • umiejętność konfiguracji i administracji systemami MS Windows Server 2003/2008, unix/Linux, desktopowymi systemami operacyjnymi Windows XP,7, 8,10,
 • znajomość instalacji i administracji usług dostępnych w Windows Server (Active Directory, Usługi Terminalowe, Usługi plików, Serwer wydruku itd..),
 • umiejętność tworzenia skryptów i aplikacji skryptowych w systemach Windows oraz Linux/Unix,
 • znajomość konfiguracji i administracji relacyjnych baz danych z użyciem języka SQL,
 • umiejętność pracy w zespole, rozumienie dokumentacji technicznej w języku angielskim,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy teleinformatyczne,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień związanych z aplikacjami finansowo-kadrowymi,
 • znajomość zagadnień związanych z centralną archiwizacją danych,
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych, dyspozycyjność.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-informatyk_1849198.html
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Informatyk

Twoje zadania na co dzień: Wspieranie pracowników w zakresie IT Wspieranie użytkowników i odnajdywanie rozwiązań Monitorowanie i kontrola systemów...