Praca: Młodszy asystent w inspektoracie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w inspektoracie
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 24157

Warunki pracy

budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych
wyjazdy w teren, kontakt z materiałem zakaźnym, praca w zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu zadań, narażenie na stres

Zakres zadań

  • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie planowania oraz realizacji badań monitoringowych w kierunku wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie planowania i realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających zwalczaniu, w szczególści: salmonollez drobiu, HAPI, HD i innych chorób drobiu
  • nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt
  • nadzór nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
  • prowadzenie sprawozdawczości i analiz w wyżej wymienionym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Zdrowia i Ochrony Zwierząt
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • obsługa podstawowych urządzeń komputerowych
  • znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/mlodszy-asystent-w-inspektoracie_1939200.html
APLIKUJ TERAZ

Podobne oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych - w terenie powiatu miechowskiego- wyjazdy na szkolenia,...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą inspektoratu- prowadzenie samochodu służbowego- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00- praca w...