Edukacja w Słomnikach

edukacja w SłomnikachW odległości zaledwie 24 km w kierunku północnym od stolicy województwa zlokalizowane są Słomniki. Leżą na Wyżynie Miechowskiej, nad rzeką Szreniawą. Jest to siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Słomniki są jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Zajmują powierzchnię tylko 3,34 km². Liczba mieszkańców zaś to prawie 4,5 tysiąca osób.

Miasto w przeszłości

Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od szłomiarzy (zwanych w średniowieczu szłomnikami), którzy wyrabiali szłomy, czyli hełmy przeznaczone dla drużyny królewskiej. Pierwsza wzmianka historyczna pojawiła się już w roku 1287. Wówczas była to osada myśliwska i stacja kupiecka. Położenie przy trakcie solnym z Wieliczki oraz Bochni do Wielkopolski stworzyło możliwość szybkiego rozwoju miasta, co było najbardziej zauważalne w XV i XVI wieku. Miasto ma na swoim koncie kilkukrotne plądrowanie i wyniszczenie. Słomniki utraciły prawa miejskie po upadku powstania w 1870 roku. Udało się je odzyskać dopiero 50 lat później tj. w 1917 roku.

Ubogi rynek pracy

Takie niewielkie miasteczka charakteryzują się tym, iż najczęściej są bardzo malownicze. Posiadają jeszcze jedną wspólną cechę. Najczęściej gospodarczo kuleją. Brak jest w nich dużych przedsiębiorstw, które byłyby machiną napędową na rynku pracy. Podobnie jest w Słomnikach. Miasteczko nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc pracy dla mieszkańców. Branżą, która może dawać zatrudnienie, jest tak naprawdę tylko edukacja. W mieście znajduje się przedszkole oraz zespół szkół ogólnokształcących. W jego skład wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane. Niestety biorąc pod uwagę reformę edukacji, gimnazjum raczej nie ma już racji bytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *